Beide teelten, Phalaenopsis en bamboe orchidee, maken gebruik van substraten voorzien van het RPP-label (Responsibly Produced Peat). Onlangs heeft onze leverancier Lentse & Slingeland Potgrond toestemming gekregen om dit label te voeren op de substraten. In onze duurzame vooruitstrevendheid als bedrijf zoeken wij ook leveranciers die hier aan voldoen. Hierin zien wij Lentse & Slingeland Potgrond als een uitstekende partner.

Wat zegt dit RPP-label over onze substraten? Het veen in de substraten die wij gebruiken om onze orchidee├źn groot te brengen is verantwoord gewonnen, met respect voor de natuur en een goede nazorg voor het veengebied. Met het gebruik van de duurzame substraten verlagen wij niet alleen de milieubelasting van onze orchidee├źn maar dragen wij ook bij aan een verdere verduurzaming van de keten.

Responsibly Produced Peat staat voor de verantwoorde winning van deze voor de tuinbouw hoogwaardige grondstof, met drie specifieke doelen: geen veenproductie in (veen)gebieden met hoge natuurwaarde, een voorkeur voor restauratie van het veengebied na de productie en lange termijn beschikbaarheid van veen als grondstof voor de tuinbouwsector.