Ongeveer een jaar geleden is er bij Wooning Orchids een start gemaakt aan een zoektocht om dit mogelijk te maken. Het chemicaliënvrij  telen van Phalaenopsis. Biologische melassen kwamen al snel naar voren tijdens deze zoektocht. Melassen die voor een natuurlijk evenwicht zorgen in de kas en de plant weerbaar maakt. Alles draait om een sterke Phalaenopsis teelt, het ontdekken van rietsuikermelasse draagt hier stevig aan bij. Vandaag de dag is de Phalaenopsis teelt bij Wooning Orchids dan ook geheel chemicaliënvrij en onderscheiden zij zich duidelijk met andere telers.

Door het gebruik van rietsuikermelasse merkt Mart Zuijderwijk, teeltspecialist bij Wooning Orchids, dat het natuurlijk evenwicht nu is op het niveau waar al die tijd naar gestreefd is. “Ik heb er een jaar over gedaan om zo ver te komen, maar zelfs de potwormen zijn nu zo onder controle dat wij er geen probleem meer aan ondervinden. Er komen geen chemicaliën meer aan te pas en daar zijn we natuurlijk super trots op.” aldus Mart. Een flinke vooruitgang als de situatie wordt vergeleken met een aantal jaar geleden, toen het gebruik van chemicaliën nog onontkoombaar was.

“Wij streven er uiteindelijk naar zo snel mogelijk emissieloos te telen, ook al ligt de wettelijke deadline ergens in 2027. De investeringen voor de waterzuivering die we het afgelopen jaar hebben gedaan levert ons een enorme voorsprong op in het hergebruik van drainwater. Dit zijn allemaal stappen die daar aan bijdragen. Het water willen wij uiteindelijk voor 100% hergebruiken. Hiermee willen wij het milieu gewoon niet meer belasten” zegt Mart.