[English below]

Dit jaar zullen wij voor het eerst deelnemen aan de Orchid Inspiration Days 2018. Orchid Inspiration Days is een bijzonder samenwerkingsverband tussen diverse orchideeënkwekerijen. De handen worden ineengeslagen om de klant en internationale eindklant op inspiratievolle manier te informeren over het assortiment en innovaties binnen het bedrijf. Van 6 t/m 14 juni 2018 vindt het zakelijke event plaats in drie regio’s van Nederland. Door het organiseren van deze inspirerende dagen voorafgaand én tijdens de FlowerTrials richt de organisatie zich ook op de buitenlandse relaties, die hun bezoek aan Nederland extra goed kunnen benutten. De centrale coördinerende rol ligt bij Pull Position die namens de veertien partijen de voorbereidingen van het evenement op zich neemt.

Wij zullen alle ontwikkelingen tonen op het gebied van de Bamboe orchidee. Maak kennis met ons nieuwe consumentenmerk Bamboo Orchid, aanschouw verschillende nieuwe uitvoeringen van de Bamboe orchidee en we presenteren een noviteit speciaal voor bloemisten.

Benieuwd?

Aanmelden!

This year we’ll participate for the first time. Orchid Inspiration Days is a remarkable collaboration between various orchid nurseries. The nurseries are working together in order to inform the customer and international end-customer about the range and innovations within the business in an inspiring way. The commercial event will take place in three regions in the Netherlands between 6 and 14 June 2018.By organising these inspiring days before and during the FlowerTrials the organisers are also targeting foreign clients who can make extra good use of their visit to the Netherlands. The central coordinating role is being played by Pull Position, which is carrying out the preparations for the event on behalf of the fourteen participants.

We will show all developments of the Bamboo orchid. Get to know our new consumer brand Bamboo Orchid, see several new versions of the Bamboo orchid and we present a novelty especially for florists.

Curious?

Register here!